Drainvast

Drainvast bv heeft een aantal producten voor de openbare ruimte ontwikkeld, gericht op klimaatadaptatie. Probleemoplossend, duurzaam en eenvoudig.

Drainvoeg: een waterdoorlatende infiltratievoeg voor waterpasserende bestrating. Speciale stenen zijn niet nodig, oud (historisch) uitkomend materiaal is ook geschikt. Toepassingen: reconstructie straten en pleinen, parkeerkelders- en daken, nieuwbouwplannen. Resultaat: vlak aangelegd straatwerk met een toegevoegde waarde. Voordeel: voorkomen wateroverlast, milieuvriendelijk en kostenbesparend.

Drainstop: een verborgen kolk die alleen in werking treedt als het waterpeil in de waterbufferende fundering een bepaald maximum niveau overstijgt.

Drainwell: een bereikbare bovengrondse gecombineerde blad-sediment en zandvang kolk, geplaatst onder de regenpijp om het dak af te koppelen. Blad uit de regenpijp valt op het rooster en waait weg. Fijn zand en sediment wordt opgevangen in het filter. Af en toe het filter legen is het enige onderhoud. Aansluiting op een ondergronds buffersysteem naar keuze.

Drainbrick: een put op steenformaat om eenvoudig problemen van wateroverlast door spoorvorming op te lossen.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.