Welcome to the Urban Jungle

Duurzame groenprojecten - en bomen in het bijzonder - dragen in belangrijke mate bij aan het natuurlijke evenwicht in de bebouwde omgeving. Bomen spelen een grote rol in de vermindering van het urban heat island-effect. Door verdamping creëren bomen een grotere luchtvochtigheid en dragen ze bij aan de reductie van de temperatuur. In steden, langs autowegen en in industriële gebieden, overal binden bomen CO2 en vangen ze fijnstof af.

  • Sicco de Boer
    Sicco de Boer
  • Rinske Roelofsen
    Rinske Roelofsen
Locatie: Klimaatbus (halte 2.5.41)
Datum: 21/11/2019
Begin: 12:00
Einde: 12:45
Sector:

Kennis & Inspiratie

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.