Van stresstest, risicodialoog naar uitvoeringsprogramma? De pragmatische aanpak!

We zijn met z'n allen druk bezig met stresstesten, modelberekeningen, risicodialogen, stakeholderanalyses en uitvoeringsprogramma's…. Met het uiteindelijke doel de uitdagingen van klimaatveranderingen te lijf te gaan.

Wij merken dat gemeenten en de waterschappen aan het zoeken zijn naar een goede en slimme invulling van de verplichtingen en de samenhang hierin uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Klimaatverandering is onvoorspelbaar, raakt aan veel werkvelden (zoals water/riolering, hydrologie, RO, milieu, duurzaamheid en drinkwater) en vraagt in veel gevallen om een beheergebied overschrijdende aanpak.

In deze lezing nemen jullie aan de hand van een paar praktijkvoorbeelden hoe we hier op een pragmatische manier invulling aan geven.

Interessant voor

Gemeenten, provincies, waterschappen, samenwerkingsverbanden en ontwikkelaars.

 • Benno Steentjes
  Benno Steentjes

  Expert klimaatadaptatie en assetbeheer

 • Timon Bruggema
  Timon Bruggema

  Projectmanager klimaatadaptatie

Locatie: Klimaatpraat 3
Datum: 21/11/2019
Begin: 14:30
Einde: 15:00
Sector:

Kennis & Inspiratie

 • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

 • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

 • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.