Hot town, droogte in the city

Geohydrologie, civiele techniek en bouwkunde verbonden

We meten droogte, we berekenen droogte, we voorspellen droogte. In 2018 hebben we droogte nu ook ervaren. In (te) veel steden en dorpen zagen we zakkende wegen, riolering en panden. Droogstand van houten palen. Aantasting van groen. Drooggevallen beken.

We bespreken met u de risico's en natuurlijk de oplossingsrichtingen. We combineren geohydrologische inzichten (die liggen niet wakker van 20 cm extra fluctuatie) met bouwkundige inzichten (die liggen daar dus wel wakker van…).

Interessant voor

Beleidsmedewerkers riolering en klimaat bij overheden, ontwerpers buitenruimte bij overheden en bedrijfsleven, adviseurs bij bedrijven.

Ondertussen

Geniet even van de inspiratiebron voor de titel van deze lezing.

  • Pytrik Graafstra
    Pytrik Graafstra
  • Arjen van Maanen
    Arjen van Maanen
Locatie: Klimaatpraat 3
Datum: 21/11/2019
Begin: 14:00
Einde: 14:30
  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.