Tips voor succesvolle klimaatdialogen

2020 is het jaar van de klimaatdialogen conform de planning van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. De dialogen met stakeholders moeten eind 2020 leiden tot een klimaatadaptatiestrategie en een uitvoeringsagenda. In het land zijn en worden echter al regelmatig dialogen gevoerd.

Maar wat betekent het om via een stakeholderproces tot een strategie en uitvoeringsagenda voor een klimaatbestendige toekomst te komen? In onze workshop delen wij ervaringen en tips met u. Ook kijken we gezamenlijk hoe 2020 een succesvol dialoogjaar kan worden.

Interessant voor

Gemeenten, provincies, projectontwikkelaars.

  • Bas Bierens
    Bas Bierens
  • Jeroen Rijsdijk
    Jeroen Rijsdijk
Locatie: Klimaatpraat 3
Datum: 21/11/2019
Begin: 13:30
Einde: 14:00
  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.