Klimaatadaptatiestrategie gemeente Utrecht

Van stresstest naar uitvoeringsagenda

Eind 2019 moeten alle gemeenten in Nederland een klimaatstresstest hebben gedaan. In gemeente Utrecht zijn we samen met Tauw bezig met de vervolgstap: wat vinden we ervan en wat kunnen we eraan doen. Aan de hand van stellingen van mogelijke situaties is samen met verschillende disciplines het ambitieniveau van de gemeente bepaald (de risicodialoog).
Door te weten welke situaties we urgent, onwenselijk en acceptabel vinden kan een uitvoeringsagenda worden gemaakt. Hiervoor worden verschillende scenario's doorgerekend om te zien wat de consequenties van de keuzes zijn. In de uitvoeringsagenda staat waar we zo snel mogelijk aan de slag gaan, waar we meekoppelen met andere werkzaamheden en waar we inzetten op communicatie.

Interessant voor

'Heel veel mensen', gemeenten die de stresstest hebben gedaan, maar nog niet de vervolgstappen. Naast gemeenten ook andere overheden die met klimaatadaptatie bezig zijn.

 • Marit Linckens
  Marit Linckens
 • Erwin Rebergen
  Erwin Rebergen
 • Barbara Bekhof
  Barbara Bekhof
Locatie: Klimaatpraat 3
Datum: 21/11/2019
Begin: 13:00
Einde: 13:30
Sector:

Kennis & Inspiratie

 • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

 • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

 • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.