De volgende fase van groenblauwe daken die het verschil gaat maken

De verwachting is dat de komende jaren de schade door weersverandering zal toenemen. De schade die kan ontstaan uit de overlast door extreme buien is enorm. Op jaarbasis wordt dit geschat op meer dan 180 miljoen euro. Elke oplossing die kan bijdragen aan het beperken van regenwater op straat draagt bij aan het beperken van de kosten.

Sempergreen heeft een innovatief groendak concept ontwikkeld voor de vertraagde afvoer van regenwater op bestaande daken met een belangrijk maatschappelijk belang. Elke zorgvuldig bepaalde laag in de opbouw draagt eraan bij dat er een vertraging optreed in de afvoer van water, en zorgt er tevens voor dat de Sedum bovenlaag groeit en bloeit onder de juiste omstandigheden.

Met dit nieuwe concept richt Sempergreen zich op een gedeelte van de markt dat tot op heden nog niet bediend wordt en hiermee een oplossing biedt voor kilometers aan onbenut dakoppervlak.

Interessant voor

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Rijksoverheid
 • Projectontwikkelaars
 • Onderzoek- en adviesbureaus
 • Landschapsarchitecten
 • Sander Scheper
  Sander Scheper
Locatie: Klimaatpraat 3
Datum: 21/11/2019
Begin: 10:00
Einde: 10:30
Sector:

Kennis & Inspiratie

 • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

 • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

 • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.