Circulariteit in de praktijk; van ambities naar uitvoering

De woorden: circulariteit, klimaatadaptatie, gebruiks-belevingswaarde en gezondheid zijn nu één op één verbonden met de openbare ruimte. Kelly Ruigrok, directeur van het Nationaal Duurzaamheid Instituut (NDI) verzorgt deze lezing in samenwerking met Stichting Groenkeur. De beweging naar klimaatadaptief werken, heeft NDI duidelijk op de kaart gezet. Vragen die dan opkomen zijn: Hoe creëer je een aantrekkelijke toekomstbestendige leefomgeving en op welke transparante wijze kun je dit inzichtelijk maken? Hoe kun je als gemeente, bedrijf of instelling deze thema's een integraal transparant onderdeel maken van je bedrijfsvoering, in de ketensamenwerking of bij een project! Daar kun u op de beurs alles over horen. De vraag die dan resteert is hoe duurzaam ben ík bezig?

NDI heeft een platform ontworpen waarop private en publieke organisaties zichzelf de maat kunnen nemen. In het duurzaamheidshuis wordt duidelijk waar je nu staat en in welke richting je organisatie verder kan groeien. Op basis van duurzame ambities doe je met de aanwezige Tendertool op dit platform eenvoudig een uitvraag. Alle deelnemers van ons kwaliteitskeurmerk staan al op het platform.

Wilt u deze lezing bijwonen? Kom dan naar het Klimaatpraat Theater dat zich in het hart van de beurs bevindt. Geef bij de bestelling van uw gratis ticket ook aan dat u bij deze lezing aanwezig wilt zijn.

Interessant voor

Provinciale en gemeentelijke beleidsambtenaren, waterschapsbeleidsambtenaren, landschapsarchitecten, ontwerpers, allen vanuit het vakgebied openbare ruimte. Groene aannemers en onderhoudsbedrijven.

  • Kelly Ruigrok
    Kelly Ruigrok
Locatie: Klimaatpraat 2 (koptelefoon)
Datum: 21/11/2019
Begin: 10:30
Einde: 11:00
Sector:

Kennis & Inspiratie

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.