Smart Water, het nieuwe rioolbeheer

Het werk van rioolbeheerders wordt steeds complexer en er is minder tijd beschikbaar om dit te doen. Gelukkig verzamelen we ook steeds meer gegevens over het functioneren van de riolering. Meetgegevens van gemalen of overstorten bevatten veel informatie over het functioneren. Maar klopt het allemaal wel? En wat kan ik er dan mee? Meetdata geeft niet direct zijn informatie prijs. Door meerdere bronnen te combineren kun je toch snel inzicht krijgen in het functioneren van oppervlaktewater of rioolsystemen. In deze sessie laat Maarten je, op basis van praktijkvoorbeelden, zien hoe je data op effectieve wijze inzet voor rioolbeheer. Daarnaast schets hij een toekomstbeeld van het nieuwe rioolbeheer in 2025 en geeft hij tips en tricks om daar op goed voorbereid te zijn.

Maarten Groenen werkt als adviseur water bij Buro Ontwerp & Omgeving en is verbonden als docent aan Wateropleidingen. Door zijn ruim 15 jaar werkervaring binnen onder andere gemeenten, het waterschap en een ingenieursbureau, kent hij de maatschappelijke opgaven op het vlak van milieu, water en riolering als geen ander.

Interessant voor

Beleidsmedewerkers, projectleiders, adviseurs, ontwerpers en beleidsmedewerkers riolering.

  • Maarten Groenen
    Maarten Groenen
Locatie: Klimaatpraat 1
Datum: 21/11/2019
Begin: 14:30
Einde: 15:00
Sector:

Kennis & Inspiratie

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.