“Kunnen”: de ontbrekende schakel in weten, willen, werken

Onmisbaar voor ruimtelijke adaptatie met maximale impact

2020 is een belangrijke mijlpaal voor ruimtelijke adaptatie. Klimaatbestendig handelen via weten, willen, werken moet onderdeel zijn van het beleid. Er is inmiddels veel aandacht voor stresstesten (weten), er worden meer en meer risicodialogen gevoerd (willen) en uitvoeringsprogramma's geformuleerd (werken).

Ik vind dat er hierin een stap ontbreekt om daadwerkelijk tot klimaatadaptatie te komen. "Kunnen" is onmisbaar voor ruimtelijke adaptatie met maximale impact. Kunnen biedt de kans om de uitkomst vanuit de klimaatstresstests en risicodialogen te integreren in ontwerpen voor stadsontwikkeling, herinrichting en in beheer en onderhoud.

Interessant voor

Medewerkers van overheden, aanbieders van klimaatadaptatie-oplossingen.

  • Leon Valkenburg
    Leon Valkenburg
Locatie: Klimaatpraat 1
Datum: 21/11/2019
Begin: 14:00
Einde: 14:30
Sector:

Kennis & Inspiratie

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.