Wat is het effect van snelfietspaden op onze harmonieuze leefomgeving?

Burgers en natuur moeten samen leven in een aangename en gezonde en veilige leefomgeving. Maar wat is het effect van snelfietspaden op deze leefomgeving?
Richard en Sven laten zien wat data kan bijdragen aan keuzen voor snelfietspaden en hoe groen, ecologie en andere facetten kan helpen om de juiste keuzen te maken.
In wijken verbinden groene en veilige routes de woonplekken, parken, en andere omgevingen. Het streven is om een gezonde mobiliteit te waarborgen voor zowel mens als natuur.
Voor stakeholders liggen hier opgaven om wijken toekomstbestendig te maken of te verbeteren.

Interessant voor

Gemeenten, provincies, waterschappen, adviesbureaus.

 • Richard Hendriks
  Richard Hendriks
 • Sven Reulen
  Sven Reulen
Locatie: Klimaatpraat 1
Datum: 21/11/2019
Begin: 13:30
Einde: 14:00
Sector:

Kennis & Inspiratie

 • Stay Safe & Go Easy

  Veilig naar een fysieke vakbeurs!

 • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

 • Stay Safe & Go Easy

  Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

 • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.

x

Wat is STAY & GO?