Groenblauw als ordenend principe in gebiedsontwikkeling

In de praktijk blijkt dat water en voornamelijk groen vaak nog als sluitpost worden meegenomen in een gebiedsontwikkeling. En dat terwijl in vroeger dagen water en natuur golden als ordenend principe voor gebiedsontwikkeling. Denk hierbij aan het wonen op terpen en het bouwen van steden en dorpen op de zandruggen langs de rivier.

Dat water en groen belangrijke aspecten zijn in een gebiedsontwikkeling blijkt ook in de praktijk, juist in de situaties waarin ze niet of nauwelijks zijn meegenomen. In deze lezing een praktisch ingestoken pleidooi voor het meenemen van groen en blauw als ordenend principe in een gebiedsontwikkeling.

Interessant voor

Stedenbouwkundige, beleidsmakers en projectontwikkelaars.

  • Maarten Baan
    Maarten Baan
Locatie: Klimaatpraat 1
Datum: 21/11/2019
Begin: 12:30
Einde: 13:00
Sector:

Kennis & Inspiratie

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.