Klimaatoplossingen voor leefbare woon- en werkomgevingen

Aan de hand van actuele projecten worden uiteenlopende oplossingen toegelicht om woon- en werkomgevingen Klimaatbestendig te maken. Onder andere de integrale aanpak bij het bedrijventerrein Euvelgunne in samenwerking met de gemeente Groningen wordt nader toegelicht en wat hier de succesfactoren zijn.

Interessant voor

Overheden, waterschappen, woningbouwcoöperaties, vastgoed partijen, bedrijven.

  • Marcel Janssen
    Marcel Janssen
  • Johan Bel
    Johan Bel
Locatie: Klimaatpraat 1
Datum: 21/11/2019
Begin: 12:00
Einde: 12:30
Sector:

Kennis & Inspiratie

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.