Water in de stad: een vloek of een zegen?

Het verhaal van het Waterplan Antwerpen, een participatief traject om water sterker in de openbare ruimte te integreren. Of hoe een nood dankzij visievorming werd omgezet tot een implementatiepad.

Het waterplan moet een stadsbrede visie scheppen en zoeken naar integrale oplossingen op de korte en lange termijn voor de vraagstukken rond water in Antwerpen. Het dient inzicht te geven in een betere afstemming van de huidige en toekomstige waterhuishouding van Antwerpen op de onder- en bovengrondse ruimtelijke context. Het waterplan biedt bovendien een helder kader voor investeringen, ontwerp- en beheerkeuzes voor de komende decennia. Doelen van waterplan zijn 1. verbeteren ruimtelijke kwaliteit, 2. verhogen waterbewustzijn, 3. aanpakken wateroverlast.

In deze klimaatpraat wordt de ervaring en kennis gedeeld, die is opgedaan tijdens het super interessante project/proces van het opstellen van het Waterplan Antwerpen voor de stad Antwerpen. De gebruikte methodiek, inzichten en aanpak zijn toepasbaar in andere steden en gemeenten.

Interessant voor

Overheidsdiensten die van dichtbij of veraf geconfronteerd worden met teveel of te weinig water in een stedelijke omgeving.

  • Herman Mondeel
    Herman Mondeel
Locatie: Klimaatpraat 1
Datum: 21/11/2019
Begin: 11:30
Einde: 12:00
Sector:

Kennis & Inspiratie

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.