Aanpak hittestress voor én achter de voordeur

Eenzame, thuiswonende 75-plussers zijn de grootste kwetsbare doelgroep bij een hittegolf. In deze sessie lichten we de resultaten toe van de proeftuin 'Hittestress en gezondheid', waarin in vier gemeenten is onderzocht of de koppeling van kennis over eenzaamheid en hitte helpt om de meest hittegevoelige wijken te vinden.
In dit onderzoek van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) is vanuit het gezondheids-, sociale en fysieke domein verkend wie welke rol heeft bij de aanpak van de hitteproblematiek, hoe je de goede actoren aan tafel krijgt om de aanpak van de hitteproblematiek mee in gang te zetten en welke acties je ook daadwerkelijk morgen al kunt doen.

Interessant voor

Bezoekers met name uit het fysieke en Ruimtelijke Ordening domein.

 • Madeleen Helmer
  Madeleen Helmer
 • Bianca Stoop
  Bianca Stoop
 • Edwin van der Strate
  Edwin van der Strate
Locatie: Klimaatpraat 1
Datum: 21/11/2019
Begin: 11:00
Einde: 11:30
Sector:

Kennis & Inspiratie

 • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

 • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

 • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.