Kragten

Kragten pleit voor een noodzakelijk andere aanpak voor de ruimtelijke inrichting (Rumtelijke Adaptatie) om in de toekomst, ondanks de klimatologische veranderingen, minder schade en overlast te hebben. De wateroverlastlocaties die vaak worden veroorzaakt door beslissingen uit het verleden, worden veelal technisch opgelost. Waarbij we steeds vaker merken dat de oplossingen technisch en/of financieel niet meer haalbaar zijn. Om een duurzaam en robuust watersysteem te kunnen garanderen is het essentieel om vooruit te kijken en het gehele 'watersysteem' en aanverwante aspecten, zoals bijvoorbeeld planologie, ecologie en hittestress, in een visie mee te nemen. Door hierover al in een vroeg stadium na te denken en vast te leggen, zijn meer duurzame oplossingsrichtingen mogelijk. Het koppelen van water aan visies en richtinggevende beleidsstukken, waarin de gewenste landschappelijke en stedelijke ontwikkelingen voor de komende jaren zijn opgenomen, is een pre om het watersysteem voor de toekomst duurzaam en robuust te maken en te houden. Door de klimatologische verandering kan wateroverlast bij wateroverslag of dijkdoorbraken grote gevolgen hebben voor onze vitale infra. Het inzichtelijk maken van deze gevolgen kan veel problemen in de toekomst verhelpen.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.